Home

Sinds 2006 ondersteunt Janmaarten Kleijer opdrachtgevers en hun organisatie bij het opstellen en implementeren van verbeterprogramma's. Deze programma's worden samen met de opdrachtgever opgesteld en uitgevoerd. Door een hands-on aanpak wordt samen met u en de medewerkers in uw teams of afdelingen de beoogde doelstellingen behaald.